Klíčová témata ve zdravotnictví proberou diskutující na blížící se konferenci PRAGOMEDICA FORUM

Jaké otázky ve zdravotnictví nejvíce hýbou současnou českou společností? Jak lze zlepšit financování zdravotnictví? A v jaké fázi stojí technologické inovace ve zdravotnictví, a to i z pohledu aktuálních regulací a předpisů? Těmito a dalšími otázkami se budou zabývat diskutující z řad ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, zdravotních zařízení i firem na konferenci PRAGOMEDICA FORUM, která se bude konat ve čtvrtek 9. listopadu v PVA EXPO PRAHA Letňany.

 

Program jednodenní konference bude rozdělen do tří tematických bloků. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů začne panelová diskuze Zdravotnický summit s významnými představiteli zdravotnického sektoru, politiky a pojišťovnictví. 

 

Pod vedením garanta a moderátora, prezidenta České stomatologické komory docenta Romana Šmuclera, se Zdravotnického summitu zúčastní zástupce ministerstva zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, zdravotnického zařízení, odborník na veřejné zdravotnictví a zástupce pacientských organizací. 

 

Druhý blok konference Pragomedica Forum ponese název Technika a zdravotnické prostředky. Během něj se uskuteční panelová diskuze o nejnovějších technologických inovacích ve zdravotnictví. Jejich budoucnost z pohledu aktuálních regulací a předpisů. Nařízení EU o zdravotnických prostředcích, úhrady a další. 

 

Naprosto zásadním tématem současnosti napříč obory je umělá inteligence. O tom, jak lze využít AI a digitální technologie v medicíně, bude závěrečný blok moderovaný jeho garantem Miroslavem Palátem konference nesoucí název Využití umělé inteligence v medicíně.

 

Více informací o této akci naleznete na webu konference www.prago-medica.cz.